tem

AQForm - Prosty wybór

thpg

Kluś

Projektowanie oświetlenia - INDYWIDUALNA WYCENA

Informacje osobiste

Inwestycja

Klauzula informacyjna

Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez SYSTEM POLSKA Michał Grochulski, z siedzibą w Łodzi (90-768 Łódź), przy Al. Włókniarzy 207 (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@alterluna.pl) w celu umożliwienia kontaktu z Alterluna. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia kontaktu. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu.

 Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w pytaniu skierowanym przeze mnie za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakładce "Kontakt" na stronie internetowej www.alterluna.pl przez SYSTEM POLSKA Michał Grochulski, z siedzibą w Łodzi (90-768 Łódź), przy Al. Włókniarzy 207, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 7282687789, w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na moje pytanie. Zostałem/-am poinformowany/-a o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

* Required Fields