tem

AQForm - Prosty wybór

thpg

Kluś

Regulamin

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy AlterLuna.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet zgodnie z niniejszym regulaminem.
Sklep prowadzony jest przez firmę "System Polska" Dokumenty firmowe są do wglądu na stronie "O firmie".

Aby dokonać zakupów należy zarejestrować się w systemie sklepu (szczegóły zobacz w "Jak kupować" -można to zrobić automatycznie tworząc zamówienie). Stworzone zostanie konto użytkownika, które będzie dodatkowo zabezpieczone hasłem. Zamawiający zobowiązany jest do podania swojego adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia.
Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Przekazanie danych następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 803 z póź. zm.)

Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania do zaprzestania ich dalszego wykorzystywania, oraz likwidacji konta użytkownika.
Poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego spowoduje uaktywnienie konta Klienta w systemie.
Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie procesu zamawiania.

Konto użytkownika jest własnością Sklepu i może zostać usunięte bez podania przyczyny. W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt tel. +42 203 14 15 e-mail:sklep@alterluna.pl

 

§2

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI

Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet, są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego Alterluna.pl w chwili składania zamówienia.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są zarówno w wartości netto jak i brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich.
Produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte pełną gwarancją producenta.
Produktu oznaczone jako "wyprzedaż" są produktami nie używanymi, ale ich data produkcji może być dłuższa niż 1 rok. Produkty te objęte są 12 miesięczną gwarancją, licząc od daty zakupu.

Ceny oznaczone jako "Wyprzedaż" i "Promocja" obowiązują po potwierdzeniu ich przez Dział Realizacji Zamówień. Są to ceny ostateczne - nie podlegają rabatom za ilość i/lub wartość zamówienia.

 

§3

ZAMÓWIENIA

Klientem sklepu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, fizyczna lub prawna niezależnie czy prowadzi działalność gospodarczą czy też nie.

Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Zamówienie jest przez Klienta konstruowane na zasadzie wypełnienia wirtualnego koszyka. Więcej informacji o wyborze produktów w module "Jak kupować?"
Klient po złożeniu zamówienia otrzyma automatyczny e-mail zwrotny potwierdzający fakt złożenia zamówienia oraz jego specyfikację. Zamówienie zostaje przyjęte w momencie wysłania przez Dział Obsługi Klienta firmy System Polska statusu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.. Wysłanie statusu jest jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a firmą System Polska - właścicielem sklepu. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w statusie. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Jeżeli Klient wybierze formę płatności Przelew (czyt. "Formy Płatności" ) to dopiero w momencie potwierdzenia wpłaty na konto firmy, sklep przystąpi do wysyłki zamówionego asortymentu.
W niektórych przypadkach sklep może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
Zamówienia, z wybraną formą płatności "Przelew bankowy" lub "Płatność kartą", z których wpływ środków nie zostanie odnotowany przez firmę System Polska, mogą zostać anulowane o czym klient zostanie poinformowany.
Firma System Polska zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych po uprzednim powiadomieniu klienta.
O brakach towarowych lub ewentualnych problemach związanych z realizacją zamówienia Klient powiadamiany jest najszybciej jak to możliwe.

Ze względu na szeroki asortyment różne produkty mogą być dostarczane osobno przez różnych spedytorów.

 

§4

KOSZYK

Wprowadzenie do koszyka wybranego towaru nie jest równoznaczne z jego zakupem.
Towar znajdujący się w koszyku Klienta do momentu zakończenia procesu zamawiania pozostaje wyłączną własnością sklepu.

 

§5

FORMY PŁATNOŚCI

Sklep Alterluna.pl preferuje następujące formy płatności:
Przelew na konto firmy: ING Bank Śląski S.A 73 1050 1461 1000 0091 3721 9938
System Polska

90-768 Łódź

Al. Włókniarzy 207

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać nr zamówienia (numer ten jest wyświetlany podczas akceptowania zamówienia)
Kartami kredytowymi akceptowanymi przez firmę "eCard" - dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru,ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)
PayPal- co to jest PayPal? - dodatkowa opłata 2,5% wartości towaru,ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)
Szybki ePrzelew- co to jest ePrzelew? - dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru,ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)
Za pobrałniem - dodatkowa opłata 0,5% wartości towaru,ale nie mniej niż 5 zł (+ VAT)

 

§6

PRZESYŁKI

Dostawy produktów zamawianych w sklepie internetowym AterLuna.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po indywidualnych ustaleniach.
Termin dostawy zamówionych towarów zależy od jego dostępności, o której Klient jest poinformowany przy akceptacji zamówienia (zmiany statusu). Najczęściej zamówienia realizowane są w 2 do7 dni od momentu złożenia zamówienia.
Zamówione towary będą dostarczane poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej.

Koszty przesyłki pokrywane są przez zamawiającego. Wynosi on 18 zł netto (22,14 zł. z podatkiem VAT) niezależnie od ilości zamawianego twowaru.
W przypadku dostarczenia towarów za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, nabywca ma obowiązek sprawdzić stan przesyłki i jej zawartość po podpisaniu dokumentu odbioru. W przypadku stwierdzenia powstania szkody transportowej zobowiązany jest wykonać akty staranności wymagane przepisami ustawy z dnia 15.11.1984 r. - Prawo przewozowe /Dz.U. z 1995 r., Nr 119, poz.575 z póź. zm./ dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodować protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (max. 10 dni od odebrania paczki). Stanowi to podstawę do uznania reklamacji.

Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

 

§7

DOWODY ZAKUPU/FAKTURY

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód dostawy w formie listu przewozowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej (Dz.U. Nr 249, poz. 1661), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji nowego użytkownika. Za moment otrzymania faktury przez Kupującego uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.
W przypadku braku akceptacji klienta zarejestrowanego jako "firma" na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, dodatkowo wystawiona faktura VAT będzie przesyłana Pocztą Polską na wskazany adres.

 

§8

ZWROTY

W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z Działem Reklamacji firmy System Polska wypełniając formularz reklamacyjny- http://alterluna.pl/reklamacje , telefonicznie 42 203 14 15 lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@alterluna.pl. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę w formie spisanego przez kuriera protokołu.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jednak tylko wtedy, gdy produkt jest pełnowartościowy, czyli nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. O chęci zwrotu towaru należy poinformować Dział Obsługi Klienta firmy System Polska, który udzieli informacji o adresie zwrotu towaru. Zwrócony towar należy zaopatrzyć w otrzymany dowód dostawy (WZ). Firma System Polska gwarantuje zwrot wartości produktu. Zwrot środków nastąpi przekazem pocztowym lub na konto bankowe w formie przelewu. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy.
Zwrotom nie podlegają towary sprzedawane pod indywidualne zamówienie klienta o czy zostanie on poinformowane przy zmianie statusu zamówienia..
Zwrot towaru odbywa się tylko i wyłącznie na koszt Klienta.

Klient zobowiązuję się, aby zwracany przez niego towar był zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w czasie transportu.

 

§9

REKLAMACJE i GWARANCJE

Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta (zgodnie z pkt. II podpkt. 3 i 4). Dbamy o to, aby nasze towary były najwyższej jakości, ale może się zdarzyć, że po otrzymaniu towaru wykryją Państwo w nim jakieś wady techniczne. W takim przypadku prosimy o przesłanie zgłoszenia wypełniając formularz reklamacyjny na stronie http://alterluna.pl/reklamacje, kontakt telefoniczny z System Polska w celu omówienia sposobu wymiany na produkt pełnowartościowy, zamiany za zgodą Klienta na inny lub, jeśli nie będzie takiej możliwości, zwrotu pieniędzy. O rozpatrzeniu reklamacji zostaną Państwo poinformowani w ciągu 14 dni od dostarczenia do nas towaru.

 

§10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dołożyliśmy starań, by informacje zawarte na stronach sklepu były zgodne z prawdą i aktualne, jednak informacje te nie są objęte jakąkolwiek gwarancją. Istnieje jedynie niewielkie prawdopodobieństwo, że opisy umieszczone na stronach sklepu lub zdjęcia (a w szczególności kolory oferowanych produktów) mogą nieznacznie odbiegać od wyglądu w rzeczywistości.

Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcjach obsługi i zastosowania. Firma System Polska nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów.

Odpowiedzialność za szkody wynikłe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancyjnych udzielonych przez producenta, dystrybutora lub importera danego towaru.

Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail oraz na przetwarzanie przez Sklep AlterLuna moich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie AlterLuna przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

 

Zarząd Firmy System Polska